Dom i wnętrze

Mała wspólnota mieszkaniowa – co to jest i na czym polega zarządzanie należącymi do niej budynkami?

Wbrew pozorom, wcale nie jest tak, że im mniejsza wspólnota mieszkaniowa, tym łatwiejszy proces zarządzania. Jak się okazuje to duże osiedla sprawiają zdecydowanie mniej kłopotu. Dlaczego? Otóż w pojedynczych budynkach z kilkoma lokami wszystko jest w porządku dopóty, dopóki wszyscy właściciele są zgodni i współpracują ze sobą. Natomiast w momencie, w którym chociażby jedna osoba ma inne zdanie, jest czemuś przeciwna, niemożliwe jest podjęcie jakiejkolwiek decyzji. Właśnie dlatego najlepszym rozwiązaniem dla małych wspólnot mieszkaniowych wydaje się być powierzenie prac zarządczych profesjonalistom z biura nieruchomości mieszkaniowych Status.

Zdolność prawna

Tak, jak duża, tak i mała wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także pozywać i być pozwana. Powinna więc posiadać numer NIP i REGON. Według uznania mieszkańców może mieć oddzielny rachunek bankowy, co z pewnością ułatwia załatwianie spraw związanych z rozliczaniem z dostarczycielami mediów oraz pobieraniem zaliczek.

Nawiązanie współpracy z profesjonalnym zarządcą nieruchomości

Jak podaje www.status.pl, w małej wspólnocie właściciele lokalów mogą powierzyć sprawowanie zarządu i administrowanie profesjonalnemu podmiotowi, a więc zatrudnionemu przez biuro nieruchomości mieszkaniowych zarządcy. Jeśli decyzja taka nie zapada jednogłośnie, a więc nie ma szans na uzyskanie większości głosów, każdy współwłaściciel ma prawo wystąpić do sądu z prośbą o wyznaczenie zarządcy sądowego. Co więcej, osoba taka jest również powoływana w sytuacji, gdy większość mieszkańców chce dokonać czynności rażąco sprzecznej z zasadami prawidłowego zarządu rzeczą wspólną lub dokonuje czynności z pokrzywdzeniem praw mniejszości.