Ciekawe

Pełnomocnictwo – czym jest, jaki ma zakres i jak je odwołać?

Pełnomocnictwo to nic innego jak prawo do działania w cudzym imieniu, które oparte jest na oświadczeniu reprezentowanego. Może ono być wykorzystane praktycznie w przypadku każdej czynności prawnej. Wyjątkiem jest uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz sporządzenie i odwołanie testamentu. Co jeszcze warto wiedzieć o pełnomocnictwie?

Czym jest pełnomocnictwo ogólne

Jak można dowiedzieć się od specjalistów z portalu Kruczek, pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Rozumie się przez to załatwianie spraw związanych z normalną eksploatacją rzeczy, pobieranie pożytków, dochodów, uprawę gruntu oraz szeroko rozumianą ochronę w postaci różnych czynności zachowawczych, takich jak wytoczenie powództwa o zapłatę czynszu, o odszkodowanie, o eksmisję itd. Z kolei do czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. Pełnomocnictwo ogólne powinno być udzielone na piśmie – inaczej nie jest ono ważne.

Odwołanie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo może być odwołane w każdej chwili, chyba, że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Umocowanie wygasa również ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika. Z kolei jeśli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta. Portal internetowy www.kruczek.pl podkreśla również, że pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników, jeżeli treść pełnomocnictwa go do tego uprawnia.